4   Şirketinize özel pazarlama planı

Ülkemizde bazı orta ölçekli ve küçük işletmeler, genel stratejilerini kısa vadeli pazarlama planları ile  ya da plan kullanmadan belirlemektir. Kısa vadeli pazarlama planlı şirketin 10 yıllık süreç içinde aşama aşama nerede olacağını ve yönünü tayin etmekte yetersiz kalmaktadır.

 FİZİBİLİTE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketinize özel hazırlayacağı 1 yıllık pazarlama planı ile gelecek yıllarda hedeflediğiniz noktalara ulaşmak için bir altyapı ve harita oluşturacaktır.
Bu harita ile şu anda ne yaptığınız, hangi yöne gittiğiniz ve hedefe ulaşmak için gereken çalışmaların şimdi ve 5-10 yıl içinde ne olması gerektiğini ortaya koyar.

Bir ürün ithali veya üretimi yaptığımızı düşünelim. Başlangıçta neleri organize etmeliyiz. Nelere dikkat etmeliyiz.?
 
FİZİBİLİTE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ bu soru işaretini kaldıran bir plan hazırlıyor..

Ürün fiyatı
Paketi
Satılacağı ana ve ara sektörler
Dağıtıcı ve perakendeciler
Projeler
Tanıtım
Rekabet gücü
Rakipler
Pazar genişliği
Stratejiler
Yapılması gereken yatırımlar

Özetle; yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz iş ile ilgili, yılsonunda ne kadar kar, zarar, yatırım gibi ihtiyaç duyduğunuz sonuçları önceden alma şansınız olacak. Ve bu sonuçlar doğrultusunda baştan aldığınız kararları gözden geçirecek ve revize ederek planlanan sonuca ulaşacaksınız

Bir pazarlama planındaki başlıklar size ipuçları ile verilecektir.

Durum analizi (SWOT)
Pazarlama hedefleri
Pazarlama stratejileri
Görev dağılımı ve
Satış tanıtımı
Bütçe kar zarar hesapları
Denetleme ve güncelleştirmeler

Fiyatlandırma:
Hazırlanacak planın değişkenlik gösterecek bir takım noktalar sebebi ile farklı fiyatlar ile bölümlendirilecektir.