4   Maliyet analizi

Günümüz koşullarında iletişimin ve istenilen bilgiye ulaşmanın dezavantajı, satınalma noktasındaki kişilerin tüm fiyatlardan haberdar olması, alternatif birçok fiyata ulaşmasıdır.

Birçok sektör artık fiyat ile rekabet etmekte ve uygun fiyat kazanmaktadır.

-Uygun fiyat kaliteden ve karlılıktan vazgeçmeden verilebilir mi?

-Maliyetlerimiz ne kadar gerçekçi

-Görünmeyen maliyetler nelerdir?

-Şirketin başa baş noktası belli mi?

-Satışlarınızın minimum seviyesi ve minimum üretim kapasitesi ne olmalı?

-Başa baş noktasını yakaladığınızda üretim kapasiteniz nedir? Mevcut düzen ile ne kadarlık üretim daha yapılabilir?

-Üretim kapasitesini optimum seviyede tutmak ve ilerlemek için gereken yatırım nedir?

Bunlar düşünüldüğünde maliyet analizinin önemi daha da netlik kazanmaktadır. Uzmanımız tüm bu sorulara yanıt verecek ve size fiyat analizi çıkaracaktır. Geriye kalan paralelinde yürütülen stratejiler ile ilerlemektir.