4   İthalat aşamaları


Bir ürün ithal edilmesi ile ilgili çalışmalar belirli bir prosedürü izler.

Başarılı bir ithalat girişimi için neler olmalıdır?

-Ürün bulma

-Fiyat karşılaştırma (iç ve dış)

-Pazardaki rakipler

-İhracatçı firma ile yapılması gereken anlaşma içeriği?

-İthalatçı firma analizi?

-İhracatçı firmanın yeni pazara giriş analizi?

-İthal edilmesi planlanan ürün ile ilgili yasal prosedürler?

-Yeterlilik belgeleri, izinler ve maliyetleri?

-Fizibilite sonucu satılabilirlik?

-Planlanan işin ebatları ve ihracatçı firmanın bu seviyede üretim yapabilirliliği?