4   Eğitimler
  • Satış eğitimi

  • Mağaza satış personeli eğitimi

  • Dış satış personeli eğitimi

  • Satın alma yönetimi

  • Etkili sunum

  • Satış artırma

  • Portföy yaratma ve yönetme

  • Stok yönetimi